Systémová integrácia

sysint
Prečo

Jednotlivé zdroje organizácie sú prepojené medzi sebou prostredníctvom informačných systémov. Spoločnosti poskytujúce služby, ako sú banky, telekomunikační operátori, sú na IT systémy bytostne závislé a IT systémy sú
srdcom ich podnikania. Rastúca potreba automatizácie vytvára komplexnú IT architektúru zloženú z veľa prepojených IT systémov. Tieto systémy potrebujú navzájom spolupracovať a komunikovať.

Naša vízia

Realizácia zmien v integrovanom prostredí je vždy veľmi náročná a vyžaduje skúsenosti, ktoré sú nadobudnuté tisíckami hodín práce.
Potreba štruktúrovaného prístupu a súbor schopností porozumenia a realizácie zmien v IT vyvtvárajú novú disciplínu – systémovú integráciu.
Systémová integrácia zahŕňa komplexné dodanie IT riešenia, ktoré musí napĺňať business požiadavky v súlade s efektívnou prevádzkou a možnosťami budúceho rozvoja.

Naša ponuka

Naša hlavná pridaná hodnota pre projekty z IT oblasti je naša schopnosť efektívne spojiť business oddelenia, IT vývoj, bezpečnosť, prevádzku a tak umožniť návrh a dodávku moderných informačných systémov
s dôrazom na efektívne uspokojenie skutočných potrieb businessu v rámci riadenie integrácie komplexných IT systémov.

Hlavné aktivity, ktoré sú súčasťou každého IT projektua a ktoré sú často krát náročné pre interné zdroje spoločností:
 • Zber požiadaviek
 • Analýza procesov, technických možností, gap analýza
 • Príprava funkčných a technických dizajnov
 • Definícia logickej a technickej IT architektúry
 • Definícia integrácie a rozhraní
 • Výber a riadenie dodávateľov IT
 • Návrh a vývoj informačných systémov
 • Príprava a realizácia testovania
 • Návrh a realizácia migrácie
 • Riadenie nasadenia do prevádzky
 • Podpora pilotnej prevádzky

Poskytujeme vývoj SW vybavenia na mieru, analýzu firemných procesov
optimalizáciu IT infraštruktúry HW, SW
Podporujeme implementáciu OpenSource riešení do Enterprise prostredí veľkých firiem
Poskytujeme podporu pre Enterprise OpenSource databázu PostgeSQL
Open source riešenia monitoringu aplikácií a infraštruktúry Zabbix
Open source riešenia monitoringu a automatizácie GUI – Sikuli
Podpora prechodu na Linux based workstation
Procesy virtualizácie – VirtualBox, KVM, HyperV