Naša vízia

Naša vízia

“Využime čo máme!”

Našou filozofiou je, maximálne využitie systémov, ktoré už máme implementované. Nepridávame  daľšie systémy iba preto že sa to dá :)

Integrujeme a dodávame riešenia, postavené na základe slobodného software aj komerčných produktov.

Poskytujeme riešenia s pridanou hodnotou. Minimalizácia vstupných a prevádzkových nákladov je samozrejmosťou nami navrhovaných riešení.

Pristupujeme k riešeniam novým smerom. Detailne analyzujeme potreby zákazníkov. Snažíme sa porozumieť ich filozofii, ich prístupu k biznisu. Na základe reálneho poznania práce a postupov navrhujeme riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom akcelerovať ich biznis, zjednodušovať rutinné činnosti, nájsť nové príležitosti.

Naša vízia je maximálne  zhodnotenie existujúcich investícií vo vašich systémoch